Popletené vol.1

a šály

čím väčšie a hrubšie, tým lepšie! nech je vám všetkým teplo :)

od pinterest

So, who is deLavande?

Garden and landscape architect to be, who loves country, lavender, moravian wine, to sleep a lot, french fashion and all inspiring around her.

Čoskoro záhradná a krajinná architektka, ktorá miluje krajinu, levandule, juhomoravské víno, spánok, francúzsku módu a všetko inšpiratívne.