feathers

 Umelkyňa Rebecca Jewell svojským štýlom reinterpretuje  historické kresby vtáctva z 18. a 19. storočia. Viac tuto :)

So, who is deLavande?

Garden and landscape architect to be, who loves country, lavender, moravian wine, to sleep a lot, french fashion and all inspiring around her.

Čoskoro záhradná a krajinná architektka, ktorá miluje krajinu, levandule, juhomoravské víno, spánok, francúzsku módu a všetko inšpiratívne.